Had - Obraz hada je jedním z nejuniverzálnějších symbolů všech kultur. K nejstarším symbolům pak patří had a strom a had stočený do kruhu požírající svůj vlastní ocas (Uroboros). V křesťanství je had symbolem energie, síly, čisté, jednoduché, ambivalentní, která sama o sobě není ani dobrá ani zlá (ale většinou je považován za symbol prvotního hříchu Adama a Evy). V okultismu je had symbolem astrálu. Had jako symbol byl často také součástí různých mystérii a býval i předmětem kultu, např. u gnostické sekty ofitů nebo brazilské čarodějnické sekty Macumba. V kultech vystupoval jako hodnota falická, což odpovídá též jeho významu ve snu. Také ve starém Egyptě hieroglyf hada vyjadřoval kosmické síly. V některých formách a kombinacích vyjadřuje had symbol nevědomí, v jiných je symbolem temných sil (ďábelské zjevy v démonologických evokacích vystupují často v podobě hadů), nezřídka kdy i lsti a zrady. Symbolická hodnota hada závisí mimo jiné na jeho barvě (černá, bílá, zelená) a přídatných znacích - určitá forma hada může mít hodnotu pozitivní jiná naopak negativní. Zlý had Bible, který svedl Evu, je Leviathan, duch zla. Dva hadi obtáčející meč (hůl), tzv. Caduceus, symbolizují dvojí polarizaci astrálního světa.

V Číně je Had považován za chytré, ale zlé a lstivé zvíře. Člověk s hadím srdcem je zákeřná osoba. Hadi mohou – například v západoasijských pohádkách – darovat perlu. V Číně si lidé také schovávají hadí kůži, s vírou, že později zbohatnou. uschovat